Lập trình WordPress

WordPress: Hướng dẫn xây dựng custom widget

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

WordPress cung cấp Widget API rất hữu ích dành cho lập trình viên giúp chúng ta hoàn toàn có thể tuỳ biến và xây dựng các Custom Widget linh động.

Trong bài viết này, Code Tốt xin chia sẻ cách thức xây dựng 1 widget cơ bản để hiển thị Term List (1 danh sách các Category được tạo ra bởi Custom Taxonomy).

Yêu cầu bắt buộc

Các kiến thức bạn cần nắm rõ trước khi bắt đầu:

  1. Thế nào là Taxonomy và cách thức đăng ký 1 Custom Taxonomy.
  2. Thế nào là Terms và Terms có mối quan hệ như thế nào với Taxonomy.
  3. Cách thức gọi Taxonomy List
  4. Cách thức gọi Term List và xây dựng từ PHP loop.
  5. Đọc Widgets API sẽ rất quan trọng vì giúp ta nắm bắt cách thức xây dựng từ code mẫu.
5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết