Hướng dẫn cài đặt EditorConfig trên PhpStorm

Rate this post

EditorConfig giúp developer và các team thống nhất code style về mặt tab indent. Việc thiết lập .editorconfig sẽ tăng tính chuyên nghiệp, giảm thiểu việc code lệch dòng.

Cài đặt plugin EditorConfig trên PhpStorm

Đầu tiên, bạn mở PhpStorm lên và mở mục Preferences > Plugins như hình dưới đây:

Truy cập phần cấu hình Plugins trong PhpStorm

Tiếp đến, bạn kiểm tra danh mục Plugins xem đã cài chưa.

Danh sách plugin trên PhpStorm

Nếu chưa thì click vào button Install JetBrains plugin… ở bên dưới và gõ Editorconfig vào trong ô tìm kiếm.

Cài đặt và active plugin sẽ yêu cầu bạn khởi động lại PhpStorm nhé.

Cấu hình PhpStorm để cài đặt Editorconfig

Bạn vào Preferences > Code Style:

Set Scheme trên cùng thành Project thì mới có hiệu lực nhé.

Click chọn “Enable EditorConfig support” ở phía dưới.

 

Giờ để enable editorconfig trong project của bạn, bạn tạo 1 file .editorconfig ở ngang hàng folder project và nhập đoạn code sau (đoạn code này dành cho develop WordPress):

# This file is for unifying the coding style for different editors and IDEs
# editorconfig.org

# WordPress Coding Standards
# https://make.wordpress.org/core/handbook/coding-standards/

root = true

[*]
charset = utf-8
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
trim_trailing_whitespace = true
indent_style = tab

[{.jshintrc,*.json,*.yml}]
indent_style = space
indent_size = 2

[{*.txt,wp-config-sample.php}]
end_of_line = crlf

Bạn có thể thêm thông số indent_size = 4 trong [*] để 1 tab là 4 spaces chẳng hạn.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...