Share vì hữu ích

1 phút đọc

Nếu bạn muốn làm quen với lập trình giao diện dành cho Shopify, khoá học khá hợp lý và cần thiết với nhiều kiến thức bạn quan tâm.

  • Người hướng dẫn: Gavin Ballard, Founder at Disco
  • Độ dài: 1h34m
  • Chất lượng: Video Full HD
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Yêu cầu thiết bị: Macbook
  • Chú thích (Caption): Không
  • Giá: Miễn phí

 

Share vì hữu ích

Tác giả: Khôi 'Pro' Nguyễn

Technical Lead tại Solis Lab. Quản lý ngôn ngữ tại vi.wordpress.org.

Trả lời