Giao diện miễn phí

Giao diện HTML5 miễn phí – Magz

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 3 Trung bình: 5]

Là một giao diện sử dụng Bootstrap 3 và được phát hành dưới bản quyền MIT sử dụng được cho cả mục đích thương mại, bạn sẽ không thể bỏ qua giao diện HTML5 miễn phí này.

Tác giả: @nauvalazhar

Các tính năng chính:

 • Fully Responsive
 • Latest Bootstrap 3
 • Built in HTML5 & CSS3
 • SASS/SCSS
 • Ion Icons (Font Icons)
 • Google Fonts
 • 20+ Social Media Buttons
 • Available 14 Pages
 • Home
 • Detail Article
 • Category
 • Search
 • Pages
 • Contact
 • Login
 • Register
 • Forgot Password
 • Reset Password
 • 403 Error Page
 • 404 Error Page
 • 500 Error Page
 • 503 Error Page
 • Working Contact Form With PHPMailer
 • Unlimited Color Skins
 • Cross-browser Compatibility
 • Documented
 • jQuery
 • Owl Carousel
 • EaseScroll.JS
 • iCheck.JS
 • Magnific Popup
 • Sweet Alert
 • More …

Các trình duyệt hỗ trợ:

 • Google Chrome (latest)
 • Safari (latest)
 • Opera (latest)
 • Firefox (latest)
 • IE 11+
 • Microsoft Edge

Tải về máy

4.9 15 đánh giá
Đánh giá bài viết