Giao diện HTML5 miễn phí – Magz

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Share vì hữu ích

Là một giao diện sử dụng Bootstrap 3 và được phát hành dưới bản quyền MIT sử dụng được cho cả mục đích thương mại, bạn sẽ không thể bỏ qua giao diện HTML5 miễn phí này.

Tác giả: @nauvalazhar

Các tính năng chính:

 • Fully Responsive
 • Latest Bootstrap 3
 • Built in HTML5 & CSS3
 • SASS/SCSS
 • Ion Icons (Font Icons)
 • Google Fonts
 • 20+ Social Media Buttons
 • Available 14 Pages
 • Home
 • Detail Article
 • Category
 • Search
 • Pages
 • Contact
 • Login
 • Register
 • Forgot Password
 • Reset Password
 • 403 Error Page
 • 404 Error Page
 • 500 Error Page
 • 503 Error Page
 • Working Contact Form With PHPMailer
 • Unlimited Color Skins
 • Cross-browser Compatibility
 • Documented
 • jQuery
 • Owl Carousel
 • EaseScroll.JS
 • iCheck.JS
 • Magnific Popup
 • Sweet Alert
 • More …

Các trình duyệt hỗ trợ:

 • Google Chrome (latest)
 • Safari (latest)
 • Opera (latest)
 • Firefox (latest)
 • IE 11+
 • Microsoft Edge

Tải về máy

Share vì hữu ích

About Khôi 'Pro' Nguyễn

Technical Lead tại Solis Lab. Quản lý ngôn ngữ tại vi.wordpress.org.

View all posts by Khôi 'Pro' Nguyễn →

Trả lời