Hướng dẫn debug trên IE11 dành cho máy Mac

Với hệ điều hành iOS, bạn hẳn thấy rất tiện dụng khi test với các devices iOS khác bằng phần mềm giả lập Simulator. Tuy vậy, nhiều project có requirement yêu cầu hoạt động cơ bản với IE11. Code Tốt xin giới thiệu cách thức để debug trên IE11 hiệu quả.

Đọc tiếp