Hướng dẫn chuyển file SVG thành web font icon

Trong các vấn đề làm việc với Sketch hay gặp, việc convert file SVG để sử dụng như web font icon thường là vấn đề nhiều bạn gặp phải. Code…

Read more »