Dịch SEOPress – nhận license SEOPress Premium, chỉ trong tuần này!

Một hoạt động thú vị khác mà Code Tốt muốn mọi người cùng tham gia trong tuần này là việc tham gia dịch SEOPress, một plugin đang nhận được nhiều đánh giá là chất lượng từ cộng đồng, để nhận được phần quà là license PRO active cho website của các bạn nhé.

Đọc tiếp