Thêm ảnh trong RSS Feed WordPress

Hướng dẫn thêm ảnh bài viết cho WordPress RSS Feed

RSS Feed của website WordPress đang chỉ có chữ và quá nhàm chán? Hãy thêm ảnh đại diện cho mỗi bài viết theo hướng dẫn sửa code sau của Code…

Read more »