Các quy ước Code Standards Shopify dành cho lập trình viên

Mặc dù ngôn ngữ Liquid của Shopify tương đối dễ sử dụng, ta vẫn cần chú ý các vấn đề về code standard Shopify để thống nhất quy ước và…

Read more »