Sử dụng tag content_for_index cho giao diện trang chủ của Shopify

Rate this post

Shopify cho phép bạn sử dụng các dynamic section để có thể thay đổi vị trí thứ tự các section này. Trong trang chủ của giao diện, việc thay thế tag {{ content_for_index }} sẽ giúp linh động hơn rất nhiều.

Tag {{ content_for_index }} là gì?

Shopify giới thiệu tag mới này nhằm giúp bạn có mức độ tuỳ biến cao hơn trên trang chủ. Định nghĩa để giải thích cho các bạn hiểu:

content_for_index is replaced with the rendered output of all sections you’ve put on the home page in Theme->Customize. This variable is usually output in the index.liquid template, but you can probably use it in other templates.

Chẳng hạn, nếu như bạn có 1 section Intro và 1 section Features, bạn có thể muốn đổi thứ tự 2 section này để mang lại hiệu quả về UX nhiều hơn.

Bạn có thể đọc thêm Tài liệu hướng dẫn về Dynamic Section của Shopify.

Sử dụng tag {{ content_for_index }} như thế nào?

Thêm tag vào trong template

Đầu tiên, bạn cần thêm tag này vào trong file templates/index.liquid. Nếu có các section và code cũ, bạn nên xoá hết đi và chỉ để lại:

{{ content_for_index }}

Thiết lập các section thuộc tính mới presets

Một ví dụ đơn giản là khi bạn thêm schema như sau:

{% schema %}
{
 "name":"Intro",
 "settings":[
  {
   "type":"text",
   "id":"headline",
   "label":"Headline"
  },
  {
   "type":"textarea",
   "id":"description",
   "label":"Description"
  }
 ],
 "blocks":[
  {
   "type": "items",
   "name": "Product Item",
   "settings": [
    {
     "type":"product",
     "id":"product",
     "label":"Product"
    }
   ]
  }
 ],
 "presets":[
  {
   "category":"Content",
   "name":"Intro CTA"
  }
 ]
}
{% endschema %}

Với presets thêm vào phía dưới cùng như vậy, bạn có thể thấy nó hiện lên trong mục Customize của Homepage như sau:

Thêm section mới trong Customize của Shopify
Thêm section mới trong Customize của Shopify

Sau đó, trong danh sách các section có thể thêm sẽ thấy tên section của bạn.

Danh sách section có thể thêm cho content_for_index
Danh sách section có thể thêm cho content_for_index

Kết luận

Bạn nên tận dụng tối đa lợi thế của tag content_for_index để có thể mang lại nhiều section tái sử dụng trên không chỉ homepage mà còn các page khác.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...