Hướng dẫn thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac Anywhere

Rate this post

Việc cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành OSX Sierra được nâng lên khó hơn bởi ẩn mất chức năng cài đặt App từ anywhere . 

Thiết lập bật cho phép cài đặt từ Anywhere

  1. Thoát khỏi System Preferences nếu bạn đang bật.
  2. Mở Terminal và nhập dòng lệnh: sudo spctl --master-disable
  3. Nhập mật khẩu của máy khi được yêu cầu.
  4. Để xác nhận đã thành công, bạn mở lại System Preferences, tìm mục Security & Privacy, trong tab General sẽ hiện ra:
    Allow apps downloaded from => Anywhere
Thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac từ mọi nguồn download
Thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac từ mọi nguồn download

Sau bước này, bạn có thể cài đặt App từ các nguồn download hoặc nôm no là cờ ráck rồi nhé.

Nguồn lược dịch: OSX Daily

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...