Công cụ lập trình

Hướng dẫn thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac Anywhere

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Việc cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành OSX Sierra được nâng lên khó hơn bởi ẩn mất chức năng cài đặt App từ anywhere . 

Thiết lập bật cho phép cài đặt từ Anywhere

  1. Thoát khỏi System Preferences nếu bạn đang bật.
  2. Mở Terminal và nhập dòng lệnh: sudo spctl --master-disable
  3. Nhập mật khẩu của máy khi được yêu cầu.
  4. Để xác nhận đã thành công, bạn mở lại System Preferences, tìm mục Security & Privacy, trong tab General sẽ hiện ra:
    Allow apps downloaded from => Anywhere
Thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac từ mọi nguồn download
Thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac từ mọi nguồn download

Sau bước này, bạn có thể cài đặt App từ các nguồn download hoặc nôm no là cờ ráck rồi nhé.

Nguồn lược dịch: OSX Daily

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết