Hướng dẫn nâng timeout và memory trên MAMP

Rate this post

Nếu bạn có một bộ code nặng và cần tăng timeout cũng như nâng memory để có thể load, bài viết của Code Tốt sẽ hữu ích cho các bạn đang dùng hệ điều hành Mac với phần mềm MAMP Pro.

Timeout và memory limit trong MAMP Pro

timeout ở đây là khoảng thời gian thực thi của PHP, đọc tại đây.

memory_limit là thuộc tính quy định tốc độ giới hạn sử dụng bộ nhớ cho các script.

Cấu hình giá trị timeout trong MAMP Pro

Bạn tìm file httpd.conf như trong hình:

Sửa file httpd.conf trong MAMP Pro
Sửa file httpd.conf trong MAMP Pro

Tìm mục mod_fcgi (nếu có)

<IfModule mod_fastcgi.c>

và xoá dòng này đi:

MAMP_FastCgiServer_MAMP

Sau đó bạn thêm vào cuối cùng của file:

FastCgiServer /Applications/MAMP/fcgi-bin/php5.x.x.fcgi -idle-timeout 7200

Nhớ thay thế cụm `php5.x.x` bằng phiên bản PHP của bạn. Xem phiên bản PHP của bạn rất dễ, ngay trong menu của MAMP Pro > PHP đã có rồi:

Kiểm tra phiên bản PHP trong MAMP Pro
Kiểm tra phiên bản PHP trong MAMP Pro

Cấu hình giá trị PHP memory_limit trong MAMP Pro

Bạn vào file php.init của version PHP đang sử dụng:

Sửa file PHP.INI trong MAMP Pro
Sửa file PHP.INI trong MAMP Pro

Nhấn tổ hợp Cmd+F để tìm, nhập “memory_limit” và sửa các thông số như ví dụ dưới đây:

max_execution_time = 3600
max_input_time = 600
memory_limit = 2048M
Tìm và sửa thiết lập trong PHP.INI
Tìm và sửa thiết lập trong PHP.INI

Sau khi bạn ấn phím tắt Cmd + S (để lưu), MAMP Pro sẽ hỏi bạn có cần save và restart không. Hãy ấn đồng ý để hoàn tất quá trình thay đổi thiết lập này nhé.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...