Hướng dẫn nâng phiên bản jQuery trên website WordPress

Rate this post

Một trong những vấn đề nổi bật khi bạn muốn dùng jQuery version mới 3.x cùng các thư viện, nhưng hiện tại phiên bản trên WordPress là jQuery 1.x. Bạn sẽ xử lý như thế nào?

Tại sao jQuery version 1.x vẫn dùng trên WordPress?

Quá trình phát triển của WordPress gắn liền với jQuery và có nhiều thứ được làm rất lâu, nên việc thay thế bằng phiên bản jQuery mới nhất có thể ảnh hưởng tới core.

Làm cách nào bạn chuyển jQuery version cho WordPress?

Hãy cân nhắc một tình huống:

Bạn cần chạy 1 thư viện với yêu cầu là chạy cùng jQuery 3.x. Bạn sẽ làm thế nào để nó chạy được khi jQuery trên WordPress mặc định đang là 1.x?

Cách nhiều người thường làm là gọi thêm script đăng ký jQuery 3.x vào trong frontend web. Tuy vậy, về mặt kĩ thuật thì rõ ràng sử dụng hai version jQuery cùng lúc là rất xung đột.

Ta cần một phương án tối ưu và “thuần WordPress” – tức làm theo đúng cách mà WordPress cung cấp, để hạn chế các bug tối đa.

Khi đó, ta nói đến các phương thức:

is_admin()

Check xem đang ở trong Dashboard quản trị hay ngoài website.

wp_deregister_script

Phương thức này giúp bỏ đăng ký 1 core script nào đó của WordPress

wp_register_script

Phương thức này ngược lại, giúp đăng ký 1 core script vào trong WordPress

wp_enqueue_script

Phương thức này quen hơn, là nhét script vào chạy trong WordPress

Cách đăng ký jQuery version khác

Ta cần tác động vào action init như sau trong file functions.php. Ở đây mình lấy ví dụ là version jQuery mới nhất 3.3.1 nhé:

function change_jquery_version() {
  if (!is_admin()) {
    wp_deregister_script('jquery');
    wp_register_script('jquery', 'https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js', false, '3.3.1');
    wp_enqueue_script('jquery');
  }
}
add_action('init', 'change_jquery_version');

Nào, giờ bạn hãy thử mở website ra và view source để xem có phải phiên bản jQuery 3.3.1 đang được load trên website của bạn không nhé.

3 bình luận về “Hướng dẫn nâng phiên bản jQuery trên website WordPress”

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...

28/01/2023

Hướng dẫn cài đặt php extension mongodb trên Mac OS M1
Khi bạn muốn hỗ trợ MongoDB trên dòng Mac M1, phần cài đặt sẽ cần một chút lưu ý. Hướng...
Git

18/12/2022

Xử lý lỗi Git không thể tiến hành merge do merge.renamelimit
Khi bạn tiến hành merge nhánh phụ vào nhánh chính hoặc lên nhánh production, có thể xung đột xảy ra...