Lập trình Shopify

Hướng dẫn lấy private app key trong Shopify

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Khi bạn thiết lập file config.yml trong giao diện Shopify tại máy của mình, bạn phải nhập thông tin xác thực private key. Các thông tin này được lấy như thế nào?

Thiết lập cấu hình phát triển giao diện Shopify

Khi bạn tải ThemeKit về, bạn sẽ cần tự mình tạo 1 file tên config.yml nằm trong thư mục chứa giao diện. Thông tin file config.yml này sẽ bao gồm:

  • theme_id là mã giao diện bạn sẽ sync với trên máy tính của bạn.
  • api_key là 1 đoạn code do Shopify cung cấp.
  • password là mật khẩu cùng với đoạn code api_key sẽ do Shopify khởi tạo.
  • store là địa chỉ của cửa hàng, ví dụ codetot.myshopify.com.

Với các thông tin như store hay theme_id thì bạn có thể dễ dàng tìm thấy khi đăng nhập vào trong backend.

Vậy các thông tin như api_key và password sẽ được khởi tạo như thế nào?

Tạo private apps và lấy API key trong Shopify

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào backend > tìm menu Apps.

Truy cập menu Apps trong Shopify

Tiếp đến, bạn kéo xuống dưới cùng và sẽ thấy mục “Working with a developer on your shop? Manage private apps”. Nhấp chuột vào liên kết “Manage private apps“.

Truy cập Private Apps trong Shopify

Lấy API Key từ App có sẵn

Nếu đã có các key tạo trước đó, bạn sẽ thấy danh sách xuất hiện:

Danh sách các API đã khởi tạo trong Shopify

Để lấy API Key và password, bạn nhấp chuột vào 1 App. Thông tin sẽ hiện ra như sau:

Thông tin API trong Private Apps của Shopify

Tạo Private App mới

Điều khác biệt duy nhất là khi bạn khởi tạo 1 App mới thì bạn cần set quyền truy cập vào các tính năng của Shopify. Khi bạn tạo thì nên cho phép app truy xuất các thành phần sau:

Quyền truy cập của App

Như vậy, sau khi bạn đã có thông tin API thì cụ thể ta sẽ cho vào file config.yml ví dụ như sau:

development:
  theme_id: 48152571158
  api_key: 5fc8a57c36ba8e5a9cdfsdf2342ff00ff7bb
  password: bc2c539c4eesfsdfs2341e5f048ed64
  store: codetot.myshopify.com

Kết luận

Việc tạo file config.yml và lấy các thông tin cần thiết từ Shopify là bước khởi đầu để tạo tài liệu on-board cho các thành viên khác trong team. Bạn nên lưu tâm hướng dẫn này để nắm chắc cách lấy API key và password nhé.

Tài liệu tham khảo

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết