Chuyển đổi website WordPress sử dụng SSL

Rate this post

Nếu website WordPress của bạn chạy HTTP nhưng cần cập nhật SSL, mình xin giới thiệu các bước thực hiện thành công việc chuyển đổi này.

Bước 1: Kiểm tra SSL đã hoạt động với tên miền của bạn hay chưa.

Ví dụ nếu cài đặt SSL thành công, bạn có thể gõ https://codetot.net và vẫn thấy hiện ra web bình thường. Tuy nhiên, các link bên trong site vẫn đang là https://codetot.net.

Bước 2: Chuyển địa chỉ website WordPress sang SSL

Bạn truy cập WordPress Admin, mục Cài đặt > Tổng quan (Settings > General nếu là blog bạn đang sử dụng tiếng Anh).

Thay đổi các link https://codetot.net sang https://codetot.net. Sau đó lưu lại.

Bạn sẽ được thoát ra để đăng nhập lại do cookie có sự thay đổi.

Bước 3: Cấu hình liên kết

Việc cấu hình này sẽ giúp các liên kết như http://codetot.net/gioi-thieu sẽ tự động chuyển sang https://codetot.net/gioi-thieu/

Bạn sửa file .htaccess nằm trong root folder ngang hàng wp-config.php của bạn với nội dung sau nhé:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# BEGIN WordPress
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Như vậy bạn đã hoàn tất việc cài đặt để website WordPress hoàn toàn sử dụng SSL rồi đấy.

Viết một bình luận


Chuyên gia về Web
Bạn muốn làm việc với dịch vụ website do chúng tôi triển khai?
Gọi tư vấn 0982.90.4343
Chuyên gia về Web
Bài viết liên quan

07/04/2024

PHP: Format date dd/mm/yyyy và so sánh với Date hiện tại
Một vấn đề hay gặp trong quá trình xử lý PHP datetime là tình huống format date từ định dạng...

02/01/2024

Fix lỗi npm không thể cài các package devDependencies
Khi cài đặt dự án,  có lúc bạn sẽ cài mãi cũng không đủ các package npm, đặc biệt là...
Gọi file PHP trong WordPress

19/09/2023

Cài đặt và sử dụng WP-CLI trên môi trường Linux
Trên một số môi trường Hosting có thể cung cấp SSH hoặc Terminal access, song không có sẵn WP-CLI để...
Import database MySQL lớn trên môi trường Docker

06/08/2023

Import database MySQL lớn trên môi trường Docker
Mình sử dụng EasyPanel để quản lý các Docker và build môi trường app. Nay gặp tình huống phải import...