Lập trình WordPress

Chuyển đổi website WordPress sử dụng SSL

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Nếu website WordPress của bạn chạy HTTP nhưng cần cập nhật SSL, mình xin giới thiệu các bước thực hiện thành công việc chuyển đổi này.

Bước 1: Kiểm tra SSL đã hoạt động với tên miền của bạn hay chưa.

Ví dụ nếu cài đặt SSL thành công, bạn có thể gõ https://codetot.net và vẫn thấy hiện ra web bình thường. Tuy nhiên, các link bên trong site vẫn đang là https://codetot.net.

Bước 2: Chuyển địa chỉ website WordPress sang SSL

Bạn truy cập WordPress Admin, mục Cài đặt > Tổng quan (Settings > General nếu là blog bạn đang sử dụng tiếng Anh).

Thay đổi các link https://codetot.net sang https://codetot.net. Sau đó lưu lại.

Bạn sẽ được thoát ra để đăng nhập lại do cookie có sự thay đổi.

Bước 3: Cấu hình liên kết

Việc cấu hình này sẽ giúp các liên kết như http://codetot.net/gioi-thieu sẽ tự động chuyển sang https://codetot.net/gioi-thieu/

Bạn sửa file .htaccess nằm trong root folder ngang hàng wp-config.php của bạn với nội dung sau nhé:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# BEGIN WordPress
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Như vậy bạn đã hoàn tất việc cài đặt để website WordPress hoàn toàn sử dụng SSL rồi đấy.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết