Chuyển đổi website WordPress sử dụng SSL

Điểm bài viết
[Tổng cộng: 0 Trung bình: 0]

Share vì hữu ích

Nếu website WordPress của bạn chạy HTTP nhưng cần cập nhật SSL, mình xin giới thiệu các bước thực hiện thành công việc chuyển đổi này.

Bước 1: Kiểm tra SSL đã hoạt động với tên miền của bạn hay chưa.

Ví dụ nếu cài đặt SSL thành công, bạn có thể gõ https://codetot.net và vẫn thấy hiện ra web bình thường. Tuy nhiên, các link bên trong site vẫn đang là http://codetot.net.

Bước 2: Chuyển địa chỉ website WordPress sang SSL

Bạn truy cập WordPress Admin, mục Cài đặt > Tổng quan (Settings > General nếu là blog bạn đang sử dụng tiếng Anh).

Thay đổi các link http://codetot.net sang https://codetot.net. Sau đó lưu lại.

Bạn sẽ được thoát ra để đăng nhập lại do cookie có sự thay đổi.

Bước 3: Cấu hình liên kết

Việc cấu hình này sẽ giúp các liên kết như http://codetot.net/gioi-thieu sẽ tự động chuyển sang https://codetot.net/gioi-thieu/

Bạn sửa file .htaccess nằm trong root folder ngang hàng wp-config.php của bạn với nội dung sau nhé:

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# BEGIN WordPress
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

Như vậy bạn đã hoàn tất việc cài đặt để website WordPress hoàn toàn sử dụng SSL rồi đấy.

Share vì hữu ích

About Khôi 'Pro' Nguyễn

Technical Lead tại Solis Lab. Quản lý ngôn ngữ tại vi.wordpress.org.

View all posts by Khôi 'Pro' Nguyễn →

Trả lời