Đăng bài viết

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để đặt bài viết theo chủ đề hoặc có chứa từ khóa/link tới thương hiệu. Các bài viết đều có nhãn Sponsor và link sponsor.

Các điều kiện bắt buộc

Website mà link trỏ đến không phải là cung cấp dịch vụ thiết kế website.

Mỗi bài viết sẽ có tối đa 1 link external.

Cách thức liên hệ đặt bài

Liên hệ qua email [email protected] để đăng ký.

Hình thức thanh toán

Thanh toán qua tài khoản bank hoặc Momo.