Bản quyền nội dung

Các bài viết trên Code Tốt có sự đóng góp cao của các tác giả, bởi vậy chúng tôi cũng công bố thông tin bản quyền cụ thể nhằm tránh các tranh chấp không đáng có với các bên khác.

Bản quyền bài viết

Bởi vậy, chúng tôi bảo lưu bản quyền nội dung như sau:

Các nội dung bài viết: bảo lưu bản quyền thuộc về Code Tốt và các tác giả gửi bài viết. Mọi sự sao chép và chỉnh sửa nội dung đều không được phép. Vui lòng xác nhận với chúng tôi qua email [email protected] nếu muốn sử dụng lại tư liệu.

Các hình ảnh trong bài viết: bản quyền thuộc về chủ nhân của nó. Code Tốt sử dụng chủ yếu với mục đích minh hoạ bài viết, có kèm theo thông tin bản quyền ảnh ở dưới  mỗi bài viết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu các ảnh này được sao chép lại bất hợp pháp.

Đừng sao chép bất hợp pháp nội dung của chúng tôi, bởi vì:

– Code Tốt có đầy đủ điều kiện để thông báo tới Google và các công cụ tìm kiếm về việc vi phạm bản quyền.

– Code Tốt sẵn sàng hợp tác và cho phép sử dụng lại tài liệu từ Code Tốt nếu điều đó có ích cho cộng đồng (và ít hoặc không mang tính thương mại).

Xin cảm ơn.