16/06/2021

Fix lỗi trên Git: Remote rejected (shallow update not allowed)
Trong một số trường hợp như thay đổi git remote dẫn tới code không đồng bộ, bạn sẽ gặp lỗi...
Xem thêm
Thư viện Javascript zooming

15/06/2021

Chuyển thư mục giữa hai máy chủ sử dụng SSH và rsync
Dạo này đây mình cần phải chuyển đổi máy chủ và VPS cho các website, bởi vậy mình cần nghĩ...
Code Snippets

15/06/2021

HTACCESS chuyển www về không www, từ không SSL sang SSL
Thông thường để truy cập tên miền và phục vụ việc chuyển tiếp đường dẫn SEO hiệu quả, mình sẽ...
DirectAdmin

15/06/2021

Hướng dẫn cấu hình Git đồng bộ trên hosting DirectAdmin
Sau khi bài viết Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel được cho lên, mình có nhận...
Git

12/06/2021

Hướng dẫn cập nhật Git qua SSH trên hosting cPanel
Rất nhiều người biết dùng GitHub, nhưng khi khách hàng yêu cầu bàn giao source code thì nén file trên...
WordPress

12/06/2021

Hướng dẫn thêm ACF Field data vào trong REST API WordPress
Nếu bạn cần đẩy thêm trường dữ liệu từ ACF Field trong REST API WordPress, hướng dẫn ngắn gọn sau...
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

02/10/2020

Đồng bộ code trong SourceTree trên máy tính Windows
SourceTree hoạt động tốt với Mac, nhưng khi sử dụng trên Windows 10 thì thường không lưu public key/private key...
Giao diện Backup Guard

16/02/2020

Hướng dẫn lấy database backup trong WordPress Admin
Trong một số trường hợp, chúng ta không thể truy cập command hay phpMyAdmin để lấy database. Khi ấy, cài...

07/02/2020

Cài đặt Terminus (Pantheon) trên MacOS
Cài đặt Terminus - CLI của Pantheon, giúp bạn tiết kiệm vô khối thời gian cho việc quản trị web...

08/01/2020

Hướng dẫn thêm custom style cho Block Editor trong WordPress
Sử dụng Gutenberg, trình soạn thảo Block Editor mới, trên những giao diện WordPress không tương thích có thể khiến...