03/08/2017

Hướng dẫn sync database WordPress giữa Pantheon và localhost
Pantheon là một nền tảng sử dụng cho Script Hosting khá tốt, bao gồm hỗ trợ WordPress và Drupal. Code...
Xem thêm

01/08/2017

Hướng dẫn thiết lập cho phép cài đặt ứng dụng Mac Anywhere
Việc cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành OSX Sierra được nâng lên khó hơn bởi ẩn mất chức...

31/07/2017

Hướng dẫn debug trên IE11 dành cho máy Mac
Với hệ điều hành iOS, bạn hẳn thấy rất tiện dụng khi test với các devices iOS khác bằng phần...

31/07/2017

Hướng dẫn build icons từ SVG và Font Awesome
Việc sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm nhất luôn là bài toán mang lại nhiều cải tiến trong...
Cấu hình SSL cho website WordPress

03/04/2017

Chuyển đổi website WordPress sử dụng SSL
Nếu website WordPress của bạn chạy HTTP nhưng cần cập nhật SSL, mình xin giới thiệu các bước thực hiện...
Hướng dẫn sử dụng Git

01/04/2017

Các lệnh Git cơ bản (phần 1)
Trong bài viết trước về SourceTree, mình đã chia sẻ khá ngắn gọn về việc sử dụng Git cơ bản...
So sánh jQuery và Javascript Objects

31/03/2017

Phân biệt Javascript DOM Element và jQuery Object
Việc phân biệt đối tượng tác động của Javascript là rất quan trọng. Trong bài viết này, Code Tốt xin...
Convert web font online miễn phí

31/03/2017

Convert web font với Transfonter
Website hay ứng dụng nền tảng web, muốn có sự đặc sắc, thường được sử dụng với font kiểu riêng....
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

30/03/2017

Sử dụng SourceTree để code đẹp hơn
SourceTree là một ứng dụng hữu ích dành cho các developer mê mẩn Mac OSX. Dùng SourceTree để xem code...
Cài đặt xDebug trong AMPPS

30/03/2017

Hướng dẫn cài đặt xdebug trên AMPPS của MAC
Việc cài đặt xdebug.so phục vụ việc debug trên PHP rất hữu ích, giúp bạn soi được các thành phần...