Javascript chuẩn: Check số lượng đối tượng trước khi bật slider

Nắm được các pattern Javascript thông thường và ứng dụng để tăng performance là một cách hiệu quả để giúp application của bạn hoạt động nhanh và không dùng thừa tài nguyên. Trong tình huống 1 Slideshow, Code Tốt xin giới thiệu cách thức bạn …

Cơ bản về thiết kế theo mô hình nguyên tử đối với Frontend Development

Thiết kế theo mô hình nguyên tử (Atomic Design) là một xu hướng ngày càng lên ngôi trong lĩnh vực thiết kế Frontend web. Liệu bạn có biết nó là gì và các khái niệm cơ bản xoay quanh nó không?

Thế nào là viết code theo tiêu chuẩn mobile-first

Trrước đây khi màn hình phổ thông chưa bao gồm mobile devices, chúng ta không có khái niệm mobile-first. Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại, hiện nay khái niệm mobile-first đã được định nghĩa và sử dụng thường xuyên hơn rất nhiều.