Javascript chuẩn: Sử dụng data attribute

Javascript Module Attribute

Trong lập trình Javascript, việc triển khai mô hình module độc lập với các tính năng trở thành một phần không thể thiếu ngày nay. Hãy cùng xem cách Code Tốt chia sẻ việc xây dựng trên mối quan hệ thuộc tính data attribute trên markup như thế nào nhé.

Đọc tiếp