Javascript: Xây dựng tư duy logic functional programming

Với nhiều người đã sử dụng Javascript (ES5) hay jQuery, việc biến JS trở thành 1 mớ bòng bong dường như là chuyện thường như cơm bữa. Code Tốt xin chia sẻ cách xây dựng mindset functional programming (ở mức cơ bản) để giải quyết …

Thế nào là viết code theo tiêu chuẩn mobile-first

Trrước đây khi màn hình phổ thông chưa bao gồm mobile devices, chúng ta không có khái niệm mobile-first. Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại, hiện nay khái niệm mobile-first đã được định nghĩa và sử dụng thường xuyên hơn rất nhiều.