Tạo chiều cao bằng nhau cho các card element

Mẹo dùng Flickity: cân đối chiều cao đối tương (equal height)

Trong Flickity, các đối tượng để làm slider thông thường sẽ có chiều cao bằng nhau (do developer nhập nội dung). Nhưng bạn sẽ xử lý nào nếu các element…

Read more »