Tạo chiều cao bằng nhau cho các card element

Mẹo dùng Flickity: cân đối chiều cao đối tương (equal height)

Trong Flickity, các đối tượng để làm slider thông thường sẽ có chiều cao bằng nhau (do developer nhập nội…