Hướng dẫn sử dụng Git

Các lệnh Git cơ bản (phần 1)

Trong bài viết trước về SourceTree, mình đã chia sẻ khá ngắn gọn về việc sử dụng Git cơ bản…
So sánh jQuery và Javascript Objects

Phân biệt Javascript DOM Element và jQuery Object

Việc phân biệt đối tượng tác động của Javascript là rất quan trọng. Trong bài viết này, Code Tốt xin…
Convert web font online miễn phí

Convert web font với Transfonter

Website hay ứng dụng nền tảng web, muốn có sự đặc sắc, thường được sử dụng với font kiểu riêng.…
Sử dụng SourceTree để xem code trong Git

Sử dụng SourceTree để code đẹp hơn

SourceTree là một ứng dụng hữu ích dành cho các developer mê mẩn Mac OSX. Dùng SourceTree để xem code…
Cài đặt xDebug trong AMPPS

Hướng dẫn cài đặt xdebug trên AMPPS của MAC

Việc cài đặt xdebug.so phục vụ việc debug trên PHP rất hữu ích, giúp bạn soi được các thành phần…
Tất cả về BEM CSS

Toàn tập về BEM CSS

Nếu bạn là một Frontend Developer, việc phải xây dựng các layout trên một website sẽ cần tới việc đặt…
Ghi đè giao diện trong Template WordPress

Override Template trong WordPress

WordPress rất mạnh trong việc sắp xếp và xây dựng cấu trúc theme semantic. Điều đó làm rất nhiều người…
Gọi file PHP trong WordPress

Gọi file PHP trong WordPress

Có 4 cách để bạn gọi 1 file PHP, và trong WordPress, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách…

React Cơ bản: JSX và Virtual DOM

React không giống như nhiều Javascript Framework khác, bởi thay vì làm việc với các DOM elements của trình duyệt,…