Hosting

Lựa chọn một dịch vụ Hosting phù hợp để tạo môi trường phát triển website là điều quan trọng. Code Tốt có các gợi ý sau dành cho các bạn:

z.com

Dịch vụ Hosting có máy chủ đặt tại Việt Nam, Singapore. Gói 170,000đ/tháng cho phép sử dụng tối đa 10 website và cũng là giá chấp nhận được trong nước. Code Tốt sử dụng cho nhiều khách hàng làm website tại Việt Nam.

Tham khảo bảng giá hosting