53 Results

wordpress

Search

Một trong những vấn đề hay gặp phải của lập trình viên khi làm việc với giao diện WordPress là sử dụng tiếng Việt trực tiếp trong code dẫn tới nhiều mối nguy hiểm trên các môi trường deploy như code bị lỗi, không hỗ trợ unicode. Bài viết này hướng dẫn các bạn dịch giao diện WordPress hoàn chỉnh và đảm bảo không lỗi.